Otvorene ponude za projekt ‘težak’ stotine milijuna kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

KOPRIVNICA – Jučer je u prostorijama tvrtke Piškornica d.o.o. održano službeno otvaranje  ponuda zaprimljenih u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica.

Procijenjena vrijednosti nabave iznosi  346.663.831,20 kn (bez PDV-a), a ponude su predala dva gospodarska subjekta – Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. Zagreb i STRABAG Umwelttechnik GmbH  te Zajednica ponuditelja HELECTOR S.A. Athens i G.T. TRADE d.o.o. Split. Pregled i ocjenu pristiglih ponuda,  sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, će u narednim danima izvršiti Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave.

Nakon otvaranja pristiglih ponuda u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak svih osnivača tvrtke Piškornica d.o.o., kojem je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao župan Darko Koren. Uime ostalih osnivača sastanku su prisustvovali župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, zamjenik međimurskog župana Josip Grivec i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj te predstavnici tvrtki Piškornica d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište. Sudionici sastanka su dogovorili da će Skupština trgovačkog društva Piškornica zatražiti sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako bi se od tijela državne vlasti, koja značajno sufinanciraju projekt, dobila suglasnost za nastavak postupka javne nabave te usuglasili modeli osiguranja dodatnih financijskih sredstava.

Nakon tih konzultacija, donijet će se odluka o nastavku ili poništenju postupka Javne nabave.

Projekt RCGO Piškornica strateški je projekt od državnog interesa koji  obuhvaća 530 tisuća stanovnika u četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i čijom će se realizacijom zbrinuti otpad uz primjenu najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša čime će se postići ispunjenje ciljeva iz planskih dokumenata Republike Hrvatske u području gospodarenja otpadom te europskih direktiva koje smo dužni ispuniti kao članica Europske unije. Projekt je vrijedan 448 milijuna kuna, a sredstva za financiranje su dobivena nakon što je 2018. godine odobrena Studija izvedivosti od strane EU i JASPERS konzultanata. Ukupna bespovratna sredstva iznose 403.904.474,37 kuna, od čega EU sredstva iznose  314.136.704,94 kn, a nacionalna (FZOEU) 89.767.769,43 kuna.

Podsjetimo, prije godinu dana u prostorijama Županijske uprave potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim su osigurana bespovratna sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 313.749.954,75 kuna.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!