Što će se sve na šandrovačkom području raditi u 2023.?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

ŠANDROVAC – Velike planove za 2023. ima Šandrovac. Želja je ove godine obnoviti i otvoriti vidikovac, proširiti lovačku kuću i tako pružiti dodatan sadržaj, ali i ozbiljnije se pozabaviti i nekim velikim problemima.

-Sanacija klizišta gdje nas čeka ogroman posao. Klizište bih nazvao najvažnijim projektom, a najvećim bih nazvao odvodnju, odnosno kanalizaciju – najavljuje načelnik Dario Halauš.

Za kanalizaciju postoji građevinska dozvola, no kako to često biva postoji i jedan problem.

-Pred nama je težak posao revidiranja građevinske dozvole jer ona se dugo pripremala, promijenile su se tehnologije, a promijenili su se i načini financiranja i moramo se prilagoditi svim natječajima tako da nas čekamo ogroman posao, ali se nadamo da ćemo uspjeti započeti taj projekt – kaže Halauš.

Nastavit će se i s asfaltiranjem prometnica, ali i projektirati proširenje groblja u samom naselju Šandrovac. 

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!