U Općini Hercegovac nemaju ilegalnih odlagališta otpada, a ako se i pojave, odmah ih saniraju

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Općina Hercegovac, Grad Garešnica i Općine Berek i Velika Trnovitica su suvlasnici Komunalca Garešnica, koji u svom vlasništvu ima odlagalište otpada na kojem je napravljeno reciklažno dvorište. Načelnik općine Hercegovac, Boro Bašljan, zadovoljan je kako to sve funkcionira na području te općine.

– Organizirali smo prikupljanje miješanog otpada, imamo reciklažni plastični otpad i papir. Dva puta godišnje papir se prikuplja i u Osnovnoj školi Hercegovac – kaže.

Glomazni otpad odvozi se jednom godišnje, a nelegalnih odlagališta na području općine nemaju, no ako se neko i pojavi, saniraju ga u najbržem mogućem vremenu.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!