Grubišno Polje je u krugu gradova koji mladima sufinanciraju podstanarstvo

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

GRUBIŠNO POLJE – U projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kojim se mladima i mladim obiteljima sufinancira podstanarstvo ušlo je i Grubišno Polje. Odobreno mu je devet tisuća 360 eura za petero korisnika. Potpora iznosi 180 eura mjesečno za mladu obitelj s djecom te 120 eura mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji s djecom iznosi dvije tisuće 160 eura u trajanju od 12 mjeseci, a mladima i mladim obiteljima bez djece tisuću 440 eura.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!