Općina Rovišće misli na svoje studente kojima rado pomaže

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

ROVIŠĆE – Svi redoviti studenti fakulteta i visokih škola s tog područja mogu se javiti u Općinu Rovišće koja kao i svake godine iz općinskog proračuna dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć. Pozivaju se redoviti studenti upisani u akademsku godinu 2023./2024. na fakultetima i visokim školama koji imaju prebivalište na području Općine Rovišće da podnesu prijavu. Prijave se dostavljaju u roku 15 dana od objave javnog poziva odnosno najkasnije do 24. listopada 2023. godine.

Prijava s traženom dokumentacijom može se dostaviti pismenim putem u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće ili popunjavanjem online obrasca na službenoj web stranici Općine Rovišće. Sve informacije o uvjetima kao i obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rovišće.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!