Šandrovac je europskim novcem uredio cestu u Lasovcu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

ŠANDROVAC – Općina Šandrovac je još 2021. sufinancirala izvanredno održavanje Županijske ceste ŽC 2232 dionica Lasovac, duljine 1320 metara, širine 5,30 metara, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. Radovima koji su trajali od 29.11.2021 do 16.12.2021. je u ispravno stanje dovedena ta dionica oštećena u petrinjskom potresu. Radovi su ukupno vrijedni 1.146.623,50 kuna s 25% PDV-a, a Općina Šandrovac sudjelovala je u radovima sa 573.311,75 kuna (76.091,55 eura) odnosno 50% iznosa sredstva. Općina Šandrovac prijavila je projekt “Izvedba radova/sanacija prometnice/Županijska cesta ŽC 2232 dionica Lasovac”, u 2023. godini na poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava za prijavu koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije. Odlukom o isplati bespovratnih sredstava Općini Šandrovac dodijeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu 76.091,55 eura, što odgovara visini doprinosa Općine Šandrovac za projekt održavanja ceste.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!