Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata udruga za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Koprivničko-križevačka županija raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga. Stoga pozivaju udruge čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj da dostave svoje zahtjeve za donacijom programa/projekata. Financijska sredstva osigurana su u županijskom Proračunu u iznosu od 240 tisuća kuna, a mjerila i kriteriji su sa intenzitetom donacije su:

1. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja i šumarstva koje su od posebnog značaja za Koprivničko-križevačku županiju:

– donirat će se sredstva za projekte od izuzetne važnosti za Koprivničko-križevačku županiju,

– donirat će se do 50.000,00 kn za troškove izrade poslovnog plana, izrade nominativnih akata potrebnih za registraciju klastera, zadruge, proizvođačke organizacije, troškova javno bilježničkog ureda, troškove uredskog namještaja, troškovi informatičke opreme potrebne za rad i troškovi web stranice u 100% iznosu,

– aktivnost i organizacija rada krovne udruge vinogradara Koprivničko-križevačke županije maksimalni iznos do 25.000,00 kuna,

– organizacija županijske izložbe rakije, pripravaka od rakije i octa sa stručnom edukacijom maksimalni iznos do 25.000,00 kuna,

– organizacija i sudjelovanje na županijskom i državnom takmičenju u oranju maksimalni iznos do 20.000,00 kuna,

– aktivnosti i organizaciju rada udruge za zaštitu i prava životinja maksimalni iznos do 10.000,00 kuna

2. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja i šumarstva koje provode projekte od lokalnog značaja sukladno Odluci Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije prihvatljivi su sljedeći troškovi:

– aktivnosti usmjerene na razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,

– aktivnosti seminara, stručnih skupova,

– aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije i običaja,

– aktivnosti usmjerene na izložbe takmičenja i sudjelovanja na stručnim sajmovima,

– grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letka, brošura, časopisa),

– usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, promidžbeni materijali),

– opremanje udruge u cilju poboljšanja kvalitete rad udruge.

3. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak, osim za korisnike u sustavu PDV-a.

4. Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su donirana sredstvima Koprivničko – križevačke županije moraju sadržavati na vidljivom mjestu grb i naziv Koprivničko-križevačke županije.

5. Intenzitet donacije je maksimalno 50% od iznosa prihvatljivih troškova, a ne više od 5.000,00 kuna po udruzi, korisniku donacije.

6. Intenzitet donacije u 100% iznosu udrugama koje provode stručne edukacije, ali ne više od 5.000,00 kuna za troškove stručnih predavanja,

7. Najviši iznos ukupne donacije za prihvatljive aktivnosti udruga po ovom javnom pozivu je 5.000,00 kuna korisnika donacije,

8. Svaka udruga može prijaviti najviše dva projekta/programa po javnom pozivu.

Prihvatljivi korisnici donacije su udruge koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije. Također koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje, a programi/projekti moraju biti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

Popis dokumentacija za ostvarivanje donacije:

– Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu programa – T 100055/2,

– Obrazac opisa programa/projekta – T 100055/3,

– Obrazac proračuna programa/projekta – T 100055/4,Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – T 100055/5,Obrazac životopisa voditelja projekta/programa – T 100055/6,

– Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) – T 100055/7,

– Izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske,

– Potvrda o nepostojanju dugovanja prema poreznoj upravi

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!