Gradonačelnici i načelnici sa županom razgovarali o EU fondovima

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

KOPRIVNICA – U Domu mladih u Koprivnici danas je, sukladno svim epidemiološkim mjerama, održana prva sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je sazvao župan Darko Koren. Uz predstavnike jedinica lokalne samouprave, sjednici su prisustvovali pročelnici županijskih upravnih tijela i ravnatelji županijskih ustanova.

Kolegij je otvorio župan, čestitavši gradonačelnicima i načelnicima općina na rezultatima lokalnih izbora te je, s obzirom da ima promjena u vodstvu općina, predstavio pročelnike i ravnatelje ustanova koji će im biti na raspolaganju. Također je svima zahvalio na sudjelovanju u Kolegiju i dosadašnjoj suradnji, kao i na svim upućenim inicijativama usmjerenima razvoju svojih sredina. Obzirom da su neki prijedlozi bili individualnog karaktera, župan je pozvao predstavnike jedinica lokalne samouprave na dogovor za individualne sastanke.

 „Dosadašnja suradnja s jedinicama lokalne samouprave bila je na visokoj razini te očekujem da to i nadalje bude tako jer imamo isti cilj, a to je razvoj naših općina i gradova te ukupni razvoj Županije. Sve nas veže zajedništvo jer što god da se dobro napravi u nekoj od općina ili gradova, dobro je i za Županiju te moramo biti jedinstveni u našim naporima za boljitak života građana. Korisno se ugledati na Hrvatsku zajednicu županija koja odlično funkcionira unatoč različitosti svake od županija te tako moramo i mi djelovati – različiti, ali složni u važnim pitanjima“, poručio je župan te predstavio točne dnevnog reda.

Prva se točka odnosila na PORA-u Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije, a ravnateljica Melita Birčić predstavila je aktivnosti PORE-e u ulozi regionalnog koordinatora, dodavši kako je od velike važnosti njihova stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi kako nacionalnih, tako i EU projekata, za što općine uglavnom nemaju vlastite kapacitete. Također je bilo riječi i o obvezama temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koje se odnose na provedbene programe jedinica lokalne samouprave, njihove planove razvoja te imenovanje lokalnih koordinatora, odnosno ažuriranje tih podataka. Ravnateljica Birčić naglasila je kako je stručna pomoć PORA-e u izradi provedbenih planova besplatna za jedinice lokalne samouprave te ih je pozvala na daljnje partnerstvo i suradnju. Što se tiče aktualnih natječaja, predstavila je mjeru 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja, također pozvavši okupljene da se jave u PORA-u u pripremi ovih projekata. Ostale teme o kojima je govorila ravnateljica Birčić odnosile su se na Razvojni sporazum pet sjeverozapadnih županija u koji je uključeno šest županijskih projekata vrijednih 3 milijarde kuna te na ITU mehanizam koji predstavlja značajan izvor financiranja za razvojne EU projekte, a obuhvatio bi Grad Koprivnicu kao središte Županije. Predstavnici jedinica lokalne samouprave izrazili su veliko zadovoljstvo suradnjom s PORA-om, koja im je uvelike pomogla svojom stručnom i tehničkom podrškom u pripremi i provedbi projekata.

Sljedeća točka bile su informacije o uredbama i naknadama za istraživanje te eksploataciju ugljikovodika i mineralnih sirovina na području Županije, a predstavio ih je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Govoreći o tijeku zakonskih promjena i pokušaja da se postotak koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave poveća, pročelnik Štimac je kazao kako su prihodi od eksploatacije 2012. bili 126 milijuna kuna, a 2020. pali su na svega 40, s time da na području županije postoji 18 eksploatacijskih polja pijeska i šljunka te 16 ugljikovodika. Zaključno je istaknuo kako će se nastaviti s inicijativom prema Vlade glede povećanja postotka, no da je za očekivati daljnje smanjenje prihoda.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević predstavio je dinamiku rješavanja predmeta u svom upravom odjelu koji se odnose na suradnju s jedinicama lokalne samouprave te ih je pozvao da što ranije prikupe potrebnu dokumentaciju kako bi se sve riješilo sukladno potrebnim rokovima.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek predstavila je aktualnosti iz svog područja. Načelnike i gradonačelnike informirala je o temi mrtvozorstva, dodavši kako je, sukladno članku 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Županijska skupština nadležna za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području županije te imenuje mrtvozornike na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća. Također se osvrnula i na nedostatak liječnika po općinskim ambulantama, unatoč naporima koje Županija poduzima – poput sufinanciranja kamata na stambene kredite, kao i na problematiku ilegalnih domova za starije i nemoćne.

Sljedeća točka odnosila se na aktualnosti iz područja civilne zaštite koje je predstavio zamjenik župana Ratimir Ljubić. Kako je istaknuo, jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, moraju osnovati lokalne stožere civilne zaštite kao operativne snage za stručnu, operativnu i koordiniranu provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Članove stožera imenuje izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, a sve promjene u sastavu stožera civilne zaštite potrebno je odmah dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite – Službi civilne zaštite Koprivnica. Druga tema odnosila se na nabavu vatrogasne opreme sukladno preporukama provedbene revizije te je zamolio da se izradi evidencija opreme s kojom treba raspolagati pojedina kategorija vatrogasnih organizacija te da se analizira što je potrebno nabaviti. Na temelju kategorizacije i analize potrebne opremljenosti također je važno utvrditi višegodišnji plan opremanja vatrogasnih organizacija.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije Željka Kolar zatim je predstavila aktivnosti koje provode, s naglaskom na mogućnosti suradnje s jedinicama lokalne samouprave. Načelnici i gradonačelnici ujedno su dobili svoje primjerke karte zaštićenih područja i područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000).

Posljednju točku predstavila je pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, a odnosila se na informacije vezanih uz projekt „Koprivničko-križevačka županija-prijatelj djece“, gdje je pohvalila jedinice lokalne samouprave na doprinosu stvaranja sadržaja za djecu te ih pozvala da se još aktivnije uključe u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Također je zamolila predstavnici jedinica lokalne samouprave informiraju svoje građane o otvaranju Javnog poziva kandidatima za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova.

Kao zaključak Kolegija, župan je izrazio zadovoljstvo okupljanjem i konstruktivnom suradnjom gradonačelnika i načelnika, dodavši kako je to bila prilika za razmjenu iskustava te je svima poželio uspješno djelovanje na dobrobit svojih sredina.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!