Imaju li branitelji prednost u zapošljavanju ili ih to opet muljaju

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Upravno vijeće Opće bolnice Bjelovar u ponedjeljak će razgovarati s kandidatima na temelju prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OB Bjelovar objavljenog 1. prosinca.

Gotovo da nema gradskog/županijskog medija koji se barem na neki način nije osvrnuo na kandidate. Zanimljivo, u prvi plan većina novinara stavlja činjenicu o članstvu kandidata u političkim strankama, iako se takav uvjet u natječaju nigdje ne spominje. Za jednog se kandidata tvrdi da je član HDZ-a, a druge se nije ni pitalo pa ispada da su oni cijepljeni od politike, esencijalna stručnost.

Naravno da nije tako, naš je portal i o tome pisao. Međutim, nešto sasvim drugo upalo nam je u oči. Natječaj, dakle, ne traži stranačku pripadnost, ali daje prednost kandidatima zbog nečeg sasvim drugog. U četvrtom članku stoji:

“Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

-Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo (…)

-Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom.”

Dakle, prema tom članku javnog natječaja za ravnatelja, prednost bi mogao imati branitelj, vojni ili civilni invalid rata ili osoba s invaliditetom. Međutim, kako stvari sada stoje, od toga neće biti ništa. Jedan se kandidat pozvao na pravo prednosti kao branitelj, ali pravna služba i Upravno vijeće mišljenja su da se ta prednost odnosi samo na nezaposlenu osobu koja traži zaposlenje.

Tražili smo objašnjenje i u Županiji kao osnivaču te ustanove i nismo dobili jasan odgovor na pitanje kako u istom natječaju tražiš višegodišnje iskustvo u radu, a s druge strane pravo prednosti ne priznaješ zaposlenoj osobi. Znači li to da je kandidat prvo trebao dati otkaz, javiti se na Zavod za zapošljavanje pa tek onda prijaviti se na natječaj?

Zanimljiva dilema pred Upravnim vijećem. Na sreću, na rasplet nećemo dugo čekati, sjednica je već u ponedjeljak. Ili će pravni rasplet tek onda krenuti?


PODIJELI S PRIJATELJIMA!