Županija objavila javni poziv za dodjelu priznanja. Tko su zaslužni građani BBŽ-a?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Bjelovarsko-bilogorska županija objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja BBŽ-a.

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije iskazi su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju ugleda Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije su:

– Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije,
– Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije,
– Plaketa „Tihomir Trnski“,
– Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javna priznanja dodjeljuju se u prigodi obilježavanja Dana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije je javno priznanje kojim se može proglasiti domaći ili strani državljanin koji se osobno istakao naročitim zaslugama za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za županiju. Ovo priznanje može se dodijeliti domaćem i stranom državljaninu.

Plaketa “Tihomir Trnski” je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, športskom i drugim područjima kulturnog života.

Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju i ugledu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove, te na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije), s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 5/96, 29/09) podnose se Odboru za dodjelju povelja i priznanja na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8.

Rok za podnošenje prijedloga je do 16. veljače 2022. godine

Za sve obavijesti možete se obratiti Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar, na telefon 043/221-906.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!