Zašto je sve manje mladih koji se deklariraju kao pripadnici nacionalnih manjina?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Panel rasprava o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina održana je u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije u povodu 20. obljetnice njegova donošenja u Hrvatskom saboru. Organizirali su ju zamjenici župana iz redova pripadnika češke i srpske nacionalne manjine – Tanja Novotni Golubić i Saša Lukić, a sudjelovali su, uz ostale, saborski zastupnici i članovi Savjeta za nacionalne manjine, predstavnici Ureda za ljudska prava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda pučke pravobraniteljice.

Alen Tahiri, ravnatelj Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina istaknuo je kako je zadatak njihovog Ureda da prati koliko se provode prava nacionalnih manjina. Posebno rade na edukaciji pripadnika nacionalnih manjina i održavaju seminare o osvještavanju uloga manjina, ali i jedinice lokalne samouprave. Smatra kako je značajan napredak postignut u kulturnoj autonomiji, edukaciji i predstavništvu nacionalnih manjina, no još postoje izazovi kada su u pitanju zapošljavanja, mediji, protokoli o suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje.

– Kada su u pitanju nove generacije, pokušavam promišljati što je to našim sugrađanima zbog čega se pojedine skupine ne deklariraju kao pripadnici nacionalnih manjina. Najmarginaliziraniji, romska nacionalna manjina, najčešće se ne izjašnjavaju kao Romi zbog velikih predrasuda i diskriminacije. Oni drugačiji u odnosu na stereotipe skrivaju se iza etničke mimikrije. To je često i kod pripadnika Srpske nacionalne manjine. Druge nacionalne manjine uglavnom imaju staro stanovništvo i asimilirali su se u hrvatsko društvo, pa više ne govore materinji jezik. Kompleksno je to pitanje i pomalo zabrinjavajuće – pojašnjava Tahiri zašto je danas sve manje onih koji se deklariraju kao pripadnici manjina.

– Važno je da stalno učimo pripadnike manjina da znaju što bolje i čuvati svoj identitet, kulturu i jezik. Moramo biti svjesni kako smo dobili prava koja imamo i biti dobri čuvari dobrih praksi pa se truditi tražiti nove načine kako unaprijediti svoje društvo – pojasnila je u ime organizatora Tanja Novotni Golubić, zamjenica župana za češku manjinu i jedna od organizatorica.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!