Što je anketa Socijaldemokrata pokazala o položaju žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Čak 68,6 posto žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji smatra da još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima na području zapošljavanja, visine plaća i napredovanja. Pokazala je to anketa “Biti žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji” čije su rezultate uz današnji Međunarodni dan žena u Bjelovaru predstavili Socijaldemokrati. 68,3 posto žena uz to drži da se žrtvama nasilja ne pruža adekvatna zaštita, a više od polovine upozorava na to da žene nisu ravnopravno zastupljene u javnom i političkom životu županije. U tome vide i korijen ostalih problema.

-51 posto žena smatra da organizacija vrtića i škola ženama onemogućava postizanje optimalne ravnoteže između poslovnog i privatnog života, a drže da je to rezultat nedostatka žena na upravljačkim pozicijama i najvišim razinama političkog upravljanja – navodi koordinator Socijaldemokrata za Bjelovarsko-bilogorsku županiju Slaven Đurđević.

Kao rješenje problema Socijaldemokrati vide u poticanju otvaranja radnih mjesta i izjednačavanju plaća, ali na odgovoru kako to postići i sami zapinju.

-Kako postići? To je pitanja za našeg župana, gradonačelnike i načelnike. Oni sigurno imaju neko rješenje za to pitanje – kaže Đurđević.

Socijaldemokrati za županiju po mjeri žena predlažu povećanje kapaciteta u vrtićima i podupiranje poduzetničkih ideja žena.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!