Znate li gdje je europska Amazona u koju će se u pet godina uložiti 20 milijuna eura?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Počeo je projekt obnove ‘europske Amazone’ vrijedan 20 milijuna eura u kojem će na obnovi riječnog ekosustava i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma uz rijeke Muru, Dravu i Dunav u sljedećih pet godina sudjelovati 17 institucija iz pet europskih država. Jedna od tih institucija je i Javna ustanova Priroda Varaždinske županije, čija ravnateljica Sanja Kopjar pojašnjava zašto je i koliko važna europska Amazona.

– Rijeke Mura, Drava i Dunav specifične su po prostranim poplavnim šumama, utočište su najveće populacije orla štekavca i ugrožene crne rode u Europi. Složeni eko sustavi ovih rijeka sa šljunčanim i pješčanim sprudovima, otocima, mrtvicama, i poplavnim livadama, imaju nevjerojatno veliku bioraznolikost. Služe i kao stanica za više od 250 tisuća ptica selica godišnje – pojašnjava Kopjar.

Velika vrijednost tog područja, prepoznata je i kroz UNESCO-ov program rezervata biosfere. 2012. godine Hrvatska je postala djelom hrvatsko-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, a tijekom vremena uspostavljeni su rezervati biosfere i na području Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije. 2021. godine postojeći rezervati biosfere spojeni su u jedan veliki petodržavni prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Radi se o najvećem riječnom području koje je zaštićeno na području Europe.

Suradnja pet država na očuvanju staništa

– Na projektu obnove radimo na suzbijanju degradacije staništa, osiguranja dugoročnog ostanka kritičnih ekosustava, a sve kroz ciljane mjere koje su definirane kroz projekt. Neke od njih su ponovno povezivanje riječnih rukavaca, proširenje riječnih korita, transformacija šuma u prirodnija obalna staništa, a sve aktivnosti su podržane i sveobuhvatnim komunikacijskim alatima te edukacijom i monitoringom – pojašnjava o projektu.

Javna ustanova Priroda Varaždinske županije na projektu će raditi s hrvatskim partnerima, javnim ustanovama iz Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske županije. Tu su i institucije vezane uz vode, šume, regionalno upravljanje, ali i sveučilišta i nevladine organizacije predvođene WWF-om iz Austrije te Zelenim Osijekom iz Hrvatske.

– Fokus kod nas će biti na području uz rijeku Dravu, radi se o Dravskoj park-šumi u Varaždinu. Kroz pet godina, bavit ćemo se invazivnim biljnim stranim vrstama, koje su danas jedan od najvećih prijetnji bioraznolikosti. Invazivne biljne vrste mijenjaju svijet brže nego ikada i zapravo su jedan od najupečatljivijih pokazatelja negativnih utjecaja ljudskih faktora na prirodu – razlaže. Oni će se usmjeriti na identifikaciju invazivnih vrsta na tom području, ali i na uklanjanje istih.

– Važan segment u očuvanju bioraznolikosti je i edukacija, podizanje svijesti javnosti o prirodnim vrijednostima i potrebe za očuvanjem vrsti i staništa. Zato ćemo kroz projekt provoditi edukativne programe, tzv. Škole uz rijeku. To je jedan od programa na kojem su već radili partneri koji sudjeluju na projektu na području pet zemalja – priča Kopjar.

Dravska park-šuma kod Varaždina

Na području Varaždinske županije nalazi se najuzvodniji dio toka rijeke Drave, koji je bitno izmijenjen u odnosu na nizvodnije dijelove.

– Mi na području Varaždinske županije, uz dijelove starog toka rijeke Drave imamo i dijelove hidroenergetskog sustava. To su akumulacije, prateći dovodni-odvodni kanali, Hidroelektrana Varaždin-Čakovec-Dubrava. No, unatoč činjenici da je dio toka rijeke Drave na području Varaždinske županije promijenjen zbog izgradnje hidroenergetskog sustava, ostatak starog toka Drave još uvijek označava visoka biološka i krajobrazna raznolikost, zbog čega je to područje postalo sastavnim djelom te zaštićene mreže – priča Kopjar i dodaje da ne čudi što lokalni stanovnici koriste riječni krajobraz za izlete i brojne druge rekreativne aktivnosti.

Naime, osim atraktivne lokacije za izlete, vodovodni sustav velikog djela okoline Drave ovisi upravo o toj rijeci. No, ne treba zaboraviti kako je biološka i krajobrazna raznolikost i dalje visoka.

– Možda najposjećeniji dio oko Varaždina je Dravska park šuma. Mi ju već dugi niz godina razvijamo, uz brojne interpretacijske i turističke sadržaje. U jednom djelu šume je i poučna staza, kroz koju posjetitelji mogu saznati informacije o riječnom, barskom, travnatom i šumskom području uz rijeku Dravu, uz prigodna mjesta za igru za najmlađe. I za njih se imamo edukativne sadržaje primjerene njihovoj dobi – kaže Kopjar koja poziva sve da navrate do Varaždina i upoznaju dio najvećeg europskog zaštićenog riječnog područja.

FOTO: Facebook, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije


PODIJELI S PRIJATELJIMA!