HSU BBŽ Nova bolnica znači novu dimenzija zdravstvenih usluga

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Medijsko priopćenje vezano uz izgradnju nove bolnice u Bjelovaru poslali su iz Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Pročitajte ga u nastavku.

Vijećnici Županijske skupštine koja je održana 17.12.2020. godine zapanjeni su upornošću članova Županijske skupštine iz redova HDZ-a, HSLS-a i HSS-a, koji nas stalno uvjeravaju da su ZA izgradnju nove zgrade bolnice, a kada tom velebnom projektu treba dati odršku, onda su PROTIV.

Među njima ima i onih koji su nam s govornice Županijske skupštine poručili da mi „vremešni“ nećemo dočekati završetak izgradnje zgrade nove bolnice.

A gle čuda! Na njihovu žalost, župan Damir Bajs riješio je financijsku konstrukciju da se nova zgrada Opće bolnice Bjelovar dovrši.

Ukupno članstvo HSU-a prepoznalo je inicijativu župana Damira Bajsa da se u zdravstvu uhvati korak sa standardima 21. stoljeća.

Ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, poticajnih mjera za kadrove (liječnici i sestre), nabava nove opreme, ali sve to nije dovoljno ako nemamo adekvatan prostor.

Nova zgrada Opće bolnice Bjelovar dat će potpuno novu dimenziju zdravstvenih usluga te će se iz temelja promijeniti uvjeti rada i liječenja. Građani naše županije to sigurno zaslužuju.

            Eto, između ostalog i zbog toga dajemo punu podršku županu Damiru Bajsu jer, uz većinsku podršku članova županijske škupštine realizira zacrtane ciljeve za dobrobit građana BBŽ-a.

            Svi oni koji ne mogu prihvatiti uspjehe uspješnih, a čije plodove će i oni koristiti, neka pate.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!