MOSLAVAČKA ULICA Milijunski projekt Općine Hercegovac i Hrvatskih voda

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

HERCEGOVAC – Ovih je dana započeo projekt uređenja Moslavačke ulice u Hercegovcu. Izvršena su geodetska mjerenja, a izvođači su uvedeni u posao. Projektnu dokumentaciju zajedno su radile Hrvatske ceste i Općina Hercegovac, a prema odluci Hrvatskih cesta, riječ je o dionici od 1200 metara.
– Vrijednost tog dijela dionice je 7,4 milijuna kuna uvećano za PDV. Uredit će se kompletan dio Moslavačke ulice od skretanja prema tvornici za preradu čipsa pa do skretanja za županijsku cestu za Ilovski Klokočevac – rekao je načelnik Boro Bašljan.
Na toj dionici do sada su izmijenjene plinske i vodovodne instalacije, a nakon aktualnih radova tu će biti i novi asfalt te nove pješačke staze s obje strane ceste.
– Nastavak uređenja državne ceste DC45 prema Garešnici sada mora pričekati da se započne i napravi projekt aglomeracije Garešnica – Hercegovac gdje će se riješiti odvodnja oborinskih voda za naselja koja se nalaze uz tu cestu. Nakon toga dalje ide obnova ceste – kaže Bašljan.
Odvodnja oborinskih voda tako prelazi u cijevi pa više neće biti putnih jaraka, a treba napomenuti kako će se usput urediti i dvije nove autobusne stanice. (D. Aleksić)

PODIJELI S PRIJATELJIMA!