Vlasnici prigovaraju: svi grijesi direktora Sajma s neograničenim ovlastima

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Kako sada stvari stoje, skupština društva Bjelovarski sajam d.o.o. neće se održati 8. lipnja za kada ju je sazvao direktor Davorin Posavac.

Kako saznajemo u Gradu Bjelovaru, vlasniku 40 posto dionica Društva, člankom 443. Zakona o trgovačkim društvima od dana dostave poziva do dana održavanja skupštine mora proći minimalno sedam dana, a predstavnik većinskog vlasnika, Bjelovarsko-bilogorske županije novi župan Marko Marušić, na dužnost stupa tek u petak, 4. lipnja. Dakle, njemu se poziv ne može uručiti prije tog dana iako je poziv adresiran na njega još 31. svibnja.

To nije jedini problem s održavanjem skupštine. Naime, uz poziv za skupštinu nije dostavljena sva dokumentacija koja je predmet odlučivanja; i to izvješće Uprave o poslovanju društva za 2020. te godišnji program rada za 2021. godinu.

S druge pak strane, u godišnjim financijskim izvješćima za 2020. iskazan je značajan gubitak u visini od 3.270.884,00 kn.

U izvješću se navodi da se protiv društva vodi jedan radni spor. Gradu kao suvlasniku nije poznato o kojem radnom sporu se radi, niti koje financijske učinke za društvo on može proizvesti. Društvo je već imalo jedan radni spor, po kojem je isplaćena značajna odšteta. Sajam je već do sada 2019. isplatio troškove po presudi u radnom sporu u iznosu od 466.586,99 kn bez znanja skupštine. Vlasnicima nije poznato iz koji izvora prihoda su isplaćeni troškovi.

U materijalima za skupštinu se navodi da se društvo u 2021. zadužilo zbog nelikvidnosti kratkoročnim kreditom u iznosu od 426.000,00 kn kojim je zatvorilo postojeći dugoročni kredit. To je zaduženje provedeno bez znanja i suglasnosti suosnivača Grada Bjelovara.

Iz dana prosperiteta i uspjeha

Sajam je za 2019. iskazao dobit od 212.773 kn, te isplaćuje osnivačima udio u dobiti. Istovremeno, zbog otkazivanja Proljetnog sajma lani nedostaje prihod od 3,85 milijuna kn zbog čega je i ostvaren značajan gubitak u visini od čak 3,2 milijuna. Takvo postupanje nije u skladu s odredbama čl. 406. ZTD-a koje jasno propisuju da ako je upravi poznato da je imovinsko stanje zbog gubitka znatno pogoršano, iz podjele se mora isključiti dobitak koji proizlazi iz računa dobitka i gubitka i prenijeti na račun tekuće poslovne godine. Znajući da će 2020. godinu završiti u gubitku, društvo se trebalo suzdržati od isplate dobiti i zadržati dobitak za pokriće eventualnih gubitaka. Iz izvora bliskih Sajmu doznajemo da je do isplate došlo upravo na inzistiranje većinskog vlasnika, Županije.

U Gradu navode i da je koncem 2019. direktor prodao oba vozila u vlasništvu Sajma i društvo ostaje bez službenih vozila. Dodaju i da su Društvenim ugovorom i ugovorom o radu direktoru dane neograničene ovlasti. Raspolaže nekretninama i financijskim sredstvima bez ograničenja i bez nadzora.

Gradonačelnik Bjelovara je u cilju zaštite suvlasničkih prava te ugleda Grada prije godinu dana pokrenuo inicijativu prema tadašnjem županu BBŽ za razrješenje ovakve situacije u Bjelovarskom sajmu, međutim na dopis nikada nije dobio odgovor.

Tekst je sufinancirala Agencija za elektroničke medije iz fonda za poticanje novinarske izvrsnosti


PODIJELI S PRIJATELJIMA!