Bajs u petak predaje Marušiću ‘krvnu sliku BBŽ’

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

U petak je prvi radni dan novoizabranog župana Bjelovarsko-bilogorske županije Marka Marušića i njegove zamjenice Marije Jungić. Iako na prvi pogled primopredaja vlasti izgleda kao neobvezujući protokol, Zakon o postupku primopredaje vlasti vrlo jasno propisuje obveze bivšeg župana, u ovom slučaju Damira Bajsa.

Nakon što izmjene nekoliko kurtoaznih rečenica, Bajs treba Marušiću predati dokument čiji je sadržaj određen u članku 10. pod poglavljem Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dakle, zakon izričito navodi: „U postupku primopredaje izvršnih ovlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poglavarstvo) kojima prestaje mandat dužni su općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba koji stupaju na dužnost, podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba najmanje sadržati informacije o:

– planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,

– o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te

– o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

Bit će to prvi dokument iz kojeg će novo vodstvo BBŽ dobiti „krvnu sliku“ o trenutačnom stanju županije i što je najvažnije, stanju blagajne o čemu se tijekom kampanje samo nagađalo. Upravo je zbog toga sutrašnja primopredaja sve samo ne puka protokolarna obveza.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!