Ivančanski komunalac objavio kada odvozi glomazni otpad i što to je

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

IVANSKA – Ivančansko komunalno poduzeće Ivankom će u srpnju odvoziti glomazni otpad. Kao glomazni otpad može se odložiti: metalni otpad, drveni otpad odnosno namještaj, plastični otpad, pokućstvo, a ne može građevinski, industrijski i opasni otpad u što ulaze i pesticidi, kiseline i lakovi. Električni i elektronički otpad i otpadne gume je pak potrebno odvojiti na posebnu hrpu.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!