Bradvica: Bila sam šefica Odjela za strateško planiranje, ali nisam radila strategiju za BBŽ. I da, imamo pravo plaćati konzultante

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Redakcija našeg portala primila je “ispravak informacije objavljene dana 29. studenog 2021.” od odvjetničkog ureda Krivačić/Krivačić kao punomoćnika gospođe Snježane Bogović Bradvice. U skladu s člankom 40. Zakona o medijima, objavljujemo njihov dopis:

“Predmetnog je dana na stranicama portala Klikni.hr objavljen članak pod naslovom „Obnova škola nije jedini posao koji je trebala voditi JURA, a za ‘masne novce’ su ga radili vanjski    suradnici“, koji se nalazi dostupan na sljedećem linku https://www.klikni.hr/aktualno/2021/11/29/obnova-skola-nije-jedini-posao-koji-je-trebala- voditi-jura-a-za-masne-novce-su-ga-radili-vanjski-suradnici/.

U  predmetnom se članku autor u više navrata dotiče gospođe Snježane Bogović Bradvice koja sada obnaša funkciju vršitelja dužnosti ravnateljice Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: JURA BBŽ) te se čitateljima nameće teza kako se radi o nesposobnoj i nekompetentnoj osobi za obnašanje sadašnje funkcije. Pri tome se autor teksta – članka služi iznošenjem brojnih neistinitih i nepotpunih činjenica navodeći da do zaključaka dolazi „kako doznajemo“, „kako neslužbeno doznajemo“, što prvenstveno upućuje na nedostatak konteksta i istinitih i pouzdanih informacija na kojima bi uopće mogao izvoditi predmetne zaključke.

Autor članka navodi da je za izradu Plana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine bile zadužena upravo prozvana v. d. ravnateljice JURE BBŽ gđa. Snježana Bogović Bradvica, a koja je prije dolaska na čelo te ustanove radila kao voditeljica Odjela za strateško planiranje. Nadalje, u predmetnom se tekstu navodi da u svom odjelu gđa. Bogović Bradvica ima četvero zaposlenih, no da očito nitko od njih nije bio dovoljno kompetentan da samostalno prione izradi Plana razvoja pa da je stoga angažiran vanjski suradnik, a za što je izdvojen značajan iznos novca. Ta je tvrdnja članka apsolutno neistinita. Za izradu spomenutog Plana nije bila zadužena prozivana Snježana Bogović Bradvica, već je za njegovu izradu donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Plana od 10. ožujka 2020. od strane Bjelovarsko- bilogorske županije. Iz članka 3. te Odluke razvidno je da je nositelj izrade Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorska županija, dakle, ne kako članak aludira, imenovana osoba Snježana Bogović Bradvica. Iz članka 4. citirane Odluke, razvidno je da izradu Plana razvoja koordinira regionalni koordinator BBŽ, JURA. Ponovno, ne osobno Snježana Bogović Bradvica. Nadalje, iz Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine od 21. kolovoza 2020. (čl. 4) je razvidno da je za koordinatora Radne skupine imenovana Slobodanka Čalić, ondašnja ravnateljica JURE BBŽ-a, ponovno, to nije bila prozvana Snježana Bogović Bradvica. Dakle, neistinita je tvrdnja iznesena u članku o ulozi sadašnje vršiteljice dužnosti ravnateljice JURE Snježane Bogović Bradvice. Jednako tako, apsolutno su netočni navodi članka da su edukacije od tvrtke „Illiricum“ bile namijenjene v.d. ravnateljice Snježani Bogović Bradvici kao pomoć u provođenju ključnih projekata. Ista nije sudjelovala u spomenutim edukacijama. Edukacija kroz projekt „Korak bliže zaposlenju“ organizirana je za polaznike – članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BBŽ, i to prema potpisnim listama polaznika, na kojima, naravno, nema imena prozvane v. d. ravnateljice. Nadalje, savjetovanje tvrtke „Illiricum“ vezano za edukaciju „in house“ bilo je namijenjeno svim djelatnicima JURE BBŽ-a, a ne opet samo v. d. ravnateljici, o čemu također postoje popisne liste.

Sva naprijed navedena dokumentacija dostavlja se u privitku ovog ispravka.

Osim navedenog, autor spornog teksta namećući svoj pogrešni zaključak postavlja pitanje o opravdanosti plaćanja honorara vanjskim suradnicima jer smatra da su zaposlenici JURE, kao i sadašnja v. d. ravnateljice plaćeni za isti posao. Takva je teza posve netočna, jer vanjski su suradnici angažirani i plaćeni za poslove konzultacija, poslove različite od onih koji ulaze u opis poslova zaposlenika JURE, a praksa korištenja usluga vanjskih suradnika za izradu strateških dokumenata poznata je i u drugim županijama, primjerice u Požeško-slavonskoj, Dubrovačko- neretvanskoj, Virovitičko-podravskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Sve je ovo razvidno na linku https://irmo.hr/projekti/?pageNumber=3 Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Konačno, na kraju se spomenutog članka autor pita je li sadašnja v. d. ravnateljice sposobna upravljati ustanovom JURA BBŽ. Zaključak o odgovoru sugerira se čitateljima navođenjem neistinitih ranije iznesenih i analiziranih tvrdnji. Ovakvim neobjektivnim i nekorektnim pisanjem o v. d. ravnateljice Snježani Bogović Bradvici, istoj su povrijeđena njena prava te se moli objava ovog teksta radi ispravljanja netočnih, odnosno, nepotpunih i štetnih informacija putem istog medija uz referiranje na predmetni članak.”

U Bjelovaru, 6. prosinca 2021.

Snježana Bogović Bradvica,

zastupana po odvjetniku Zorislavu Krivačiću


PODIJELI S PRIJATELJIMA!