Zbog kršenja izbornih pravila Damiru Bajsu prijeti kazna do 100 tisuća kuna!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

HDZ BBŽ je Državnom izbornom povjerenstvu prijavio bjelovarsko-bilogorskog župana Damir Bajsa zbog kršenja Zakona o financiranju političkih stranaka, izborne promidžbe i referenduma, za što je predviđena kazne i do 100 tisuća kuna. Prijavu zbog pokušaja plasiranja predizbornih poruka u sklopu promotivne radijske emisije na više radijskih postaja koja se plaća iz proračuna Županije HDZ je poslao i na adrese lokalnih medija. Prenosimo je u nastavku.

Poštovani,

ovim putem prijavljujemo kršenje Zakona o financiranju političkih stranaka, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ RH broj 29/19 i 98/19) te o navedenom obavještavamo medije.

Naime, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs u predizbornoj promidžbi kao kandidat za župana Bjelovarsko-bilogorske županije na lokalnim izborima 2021. godine protuzakonito se koristio sredstvima Bjelovarsko-bilogorske županije na način da je Tatjana Uzelac, viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću BBŽ dana 14. svibnja 2021. godine u 11,21 sati poslala sa službenog e-maila BBŽ na 10 e-mail adresa najavu radio emisije sa popratnom porukom da šalje najavu županijske radio emisije za idući tjedan koju moli da se čita tijekom istog dana koliko god put je moguće, do vremena kada nastupa izborna šutnja.

U privitku e-mail poruke službena je najava emisije u razdoblju od 17.5.-21.5.2021. sa službenim zaglavljem Bjelovarsko-bilogorske županije. U sadržaju najave iznosi se da će župan Damir Bajs primiti umirovljenog HRVI Milu Štrka kojem je u Područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje čiji je predstojnik Marko Marušić, tri puta izgubljena dokumentacija neophodna za mirovinu, zbog čega su mu uskraćena zakonska prava. Nadalje, iznosi se da je tek temeljem presude Upravnog suda u Zagrebu uspio ostvariti dio svojih prava. Nadalje, zaključno se iznosi da, kako bi mu pomogao u njegovim nastojanjima da u potpunosti ostvari svoja prava, Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs primit će umirovljenog HRVI Milu Štrka, a poziva se da se o tome više posluša u županijskim minutama.

Moramo napomenuti da je Marko Marušić, predstojnik Područnog ureda HZMO u Bjelovaru kandidat Hrvatske demokratske zajednice za župana BBŽ, a Bjelovarsko-bilogorska županija nije ni na koji način povezana sa utvrđivanjem prava iz mirovinskog osiguranja niti Milom Štrkom. 

Slijedom izloženog, radi se o grubom kršenju Zakona jer se provodi predizborna promidžba kandidata Damira Bajsa na teret sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije te se i u popratnoj poruci i u privitku navedenog e-maila navodi da se isto radi na teret županijskih radio minuta. Znači i u popratnoj e-mail poruci, i u najavi koja je u privitku, spominje se da će se komunikacija protiv protukandidata na izborima Marka Marušića raditi na teret Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pozivamo Državno izborno povjerenstvo da pokrene prekršajni postupak protiv pravne osobe te protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi, prekršaj iz članka 37. Zakona o financiranju političkih stranaka, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ RH broj 29/19 i 98/19) za koji je propisana novčana kazna za jedinicu područne samouprave do 100.000,00 kuna, a za odgovornu osobu do 20.000,00 kuna.  

Nadalje, radi se i o etički spornom djelovanju te pozivamo medije da poštuju odredbe Zakona o financiranju političkih stranaka, izborne promidžbe i referenduma te Zakona o medijima, i da ne objavljuju navedenu najavu kako je to Kabinet župana Damira Bajsa tražio, jer se na navedeni način pomaže u kršenju zakona i pogodovanju Damiru Bajsu u neetičkom postupanju na navedenim lokalnim izborima.

 

                                                                                                                                                             ŽO HDZ-a BBŽ

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!