Lipik pristupa europskoj inicijativi za energiju i klimu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Lipika održana je tijekom poslijepodnevnih sati 3. studenog, a u njezinu je radu sudjelovalo desetero izabranih gradskih vijećnika. Uz cijenjene vijećnike, sjednici je nazočio gradonačelnik Lipika Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi.

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar (HDZ) otvorio je sjednicu, a potom se prešlo na aktualni sat.

Vijećnika Vladu Stakora (HDZ) zanimalo je kad se može očekivati završetak kanalizacije u Poljani, kao i završetak izgradnje nogostupa u Ulici Ljudevita Gaja u Poljani.

U vezi kanalizacije gradonačelnik Kasana je rekao kako se radi o projektu koji duže traje te da mu se nazire kraj. Izgradnja pročistača je preko Hrvatskih voda ušla u NPO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) i sad se čeka rješenje, a potom slijedi raspisivanje natječaja te sređivanje još nekih nedostataka.

Stručni suradnik za graditeljstvo Marijan Strganac u odgovoru vezanom za izgradnju nogostupa u Gajevoj ulici je kazao kako je u razgovoru s izvođačem saznao da je plan završetka radova, odnosno asfaltiranje predviđeno krajem ovog mjeseca.

Vijećnica Virna Krpan (HSS) upitala je o novostima u vezi radova na Vili Zinke (Vili dobre vode). Gradonačelnik je odgovorio kako je na inicijativu Grada Lipika prošli tjedan održan sastanak u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) na kojem su sudjelovali i predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, kao i  vlasnici Presoflexa, tvrtke izvođača radova. Rečeno je kako će dotično poduzeće ići u predstečaj, a dato je i obećanje kako će se nastaviti s radovima na Vili Zinke. Jučer ujutro je potpisan aneks ugovora, a izvođač radi na bankovnoj garanciji koju mora dostaviti. Istaknuto je kako je ovo najbolje rješenje jer raskid ugovora bi bio nepovoljan.

Nastavno na pitanje vijećnice Krpan, vijećnik Vinko Strganac (HSS) je upitao pročelnicu JUO Grada Lipika Veroniku Prhal je li izvođač radova prilikom natječaja dao bankovnu garanciju. Pročelnica Prhal je odgovorila kako je dokumentacijom o javnoj nabavi propisano da ponuditelj prvotno dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude i kada potpiše ugovor mora u roku od 8 dana dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na 10% vrijednosti tog istog ugovora, a koje mora vrijediti do trenutka dostave okončane situacije. U ovom slučaju rok za izvršenje po prvotnom ugovoru je bio do 3. studenog, a s obzirom na to da je potpisan aneks ugovora, izvođač je obvezan dostaviti produženje jamstva za uredno ispunjenje na rok koji je propisan aneksom, odnosno do 30. travnja iduće godine. Taj institut dostave jamstva ustaljena je praksa i propisan je Zakonom o javnoj nabavi, istaknula je pročelnica ustvrdivši kako sama provedba ugovora mora biti provedena do kraja iduće godine, a sva sredstva koja se mogu dobiti od EU će se potraživati također do kraja iduće godine.

Vijećnika Strganca je zanimala i situacija oko Kursaolona i Wandelbahna, a gradonačelnik je rekao kako nema posebnih novosti, jedino je sigurno da će doći do promjene vlasnika. Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice.

Lipik pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

Prva točka se odnosila na Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Lipika Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, što su vijećnici jednoglasno usvojili. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju – Europa okuplja lokalna tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila pružanju potpore provedbi ciljeva Europske unije za klimu i energiju. Od svog pokretanja 2008. godine, ovom je inicijativom mobilizirano više od 10 000 lokalnih tijela vlasti u Europi, što je otprilike jedna trećina ukupnog stanovništva EU-a.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik. Ovaj se Prijedlog odnosi samo na usklađenje cijene usluge koju plaćaju roditelji korisnika usluge, a uslijed značajne promjene cijena materijala i namirnica te energije koja se koristi za rad produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Lipik.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lipika u 2022. godini, a prihvaćen je  i Prijedlog Odluke o zaduženju u iznosu od 10.700.000,00 kuna kod poslovne banke za financiranje provedbe projekta „Terme Lipik“ koji se sufinancira iz fondova Europske unije. Međutim, ovaj put Prijedlog nije prihvaćen jednoglasno jer je protiv njega bilo dvoje vijećnika HSS-a (V. Krpan i V. Strganac).

„Kad smo u prosincu donosili proračun za ovu godinu i kad smo raspravljali o projektu Termi, govorili smo kako je prva procijenjena vrijednost tog projekta bila 75 milijuna kuna. To se nikad u Lipiku nije dogodilo, nikad nismo imali projekt veći od 10 ili 12 milijuna kuna. Ovo je veliki projekt, a sredstva sufinanciranja su 85%. Međutim, ovo nije jedini projekt na području Lipika, imamo cijeli niz projekata te su nam potrebna dodatna sredstva, a u interesu nam je da projekt Termi dovedemo do kraja i moramo biti spremni to financijski riješiti kako bi i naši izvođači mogli izvoditi radove. To su sve međusobno povezane stvari. U ovom trenutku procjenjujemo kako je 10,7 milijuna kuna jedna optimalna vrijednost, što ne znači kako ćemo ga u toj visini podići i potrošiti.“, rekla je Gordana Horvat, voditeljica gradskih financija.

Prihvaćen rebalans

Vijećnici su usvojili i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Ovim rebalansom prihodi i primici se smanjuju za 6.787.977,20 kuna, tako da novi plan ukupnih prihoda i primitaka iznosi 80.124.990,80 kuna, a rashodi i izdaci se smanjuju za 7.055.520,2 kuna i ukupno iznose 80.124.990,80 kuna. Ovim rebalansom ne planira se raspored pokrića manjka prihoda nad rashodima iz ranijih godina već će se ista odluka donijeti s posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu i s prijedlogom novog Proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu uvažavajući i daljnje kretanje prihoda Grada kao i pripadajućih rashoda koji imaju značajan trend porasta. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Lipika za 2022. godinu odredit će se postupanje za pokriće utvrđenog manjka.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu. Kod donošenja oba ova prijedloga, vijećnici HSS-a su bili suzdržani.

Pri kraju sjednice jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom. Riječ je o proglašenju parkirališta – komunalne infrastrukture kao javnog dobra kako bi Republika Hrvatska mogla darovati Gradu Lipiku česticu na kojoj se nalazi sportski objekt u Dobrovcu.

Pod točkom „Različito“ javio se još vijećnik Vinko Strganac s pitanjem o solarnim elektranama na području Grada Lipika. Rečeno je kako se radi na tome da se u potpunosti preda dokumentacija, odnosno zahtjev za građevinsku dozvolu.

Vijećnik Ivo Nikić (HDZ) je također govorio o potrebi prometne sigurnosti u neposrednoj blizini autobusne stanice u Gaju, dok je vijećnica Tina Gadžić Husko (HDZ) ustvrdila kako je to isto potrebno i u lipičkoj Ulici Matije Gupca. (mk)

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!