Garešnica: Prihodi Komunalca rastu, a tako i nova ulaganja u gospodarenja otpadom

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

GAREŠNICA – Garešničko komunalno trgovačko društvo Komunalac d.o.o. bilježi iz godine u godinu sve bolje poslovne rezultate. Prošle godine ukupni prihodi tvrtke iznosili su 24,4 milijuna kuna što je gotovo četiri milijuna više nego godinu dana prije.

Među glavnim razlozima za to je povećanje prihoda od isporuke plina prema poslovnim subjektima, uz činjenicu da je količina isporučenog plina bila manja, uz višestruko veću jediničnu cijenu na tržištu plina u odnosu na 2021. godinu, kao i prihodi od naknade za deponiranje, održavanje gradskih površina, grobnih usluga, građevinskih radova i drugo.

-Komunalac je u 2022. godini potrošačima prodao 1.211.231 kubni metar plina što je za 836.818 kubika plina manje u odnosu na godinu prije. To je zbog toga što su pravne osobe promijenile opskrbljivače. Komunalac je lani u opskrbi imao 149 pravnih subjekata manje. Od 2021. godine Komunalac više ne isporučuje plin kućanstvima. To je preuzela Gradska plinara Zagreb, pojašnjava Dražen Bengez, direktor Komunalca.

Manje otpada na odlagalištu Johovača

Što se planova tiče, kako saznajemo, ove godine se nastavlja sa ulaganjima u gospodarenje otpadom. Svake godine Komunalac bilježi manje količine miješanog komunalnog otpada kojeg deponira na odlagalište Johovača sa područja Garešnice i općina Hercegovac, Berek i Velika Trnovitica.

-Prije nekoliko godina količina deponiranog miješanog komunalnog otpada sa područja JLS koje pokriva Komunalac kretala se je od 2.200 do 2.300 tona godišnje. Uvođenjem razvrstavanja na kućnom pragu te količine su pale ispod 2.000 tona, tako da je 2021.godine deponirano 1.994,74 tone, a prošle godine 1.972,56 tona. Prave efekte očekujemo u ovoj i sljedećoj godini iz razloga što smo smanjili broj odvoza komunalnog otpada sa četiri na dva puta mjesečno, a od prije uveli sakupljanje papira, plastike, biootpada te jednom godišnje glomaznog otpada iz kućanstva, kaže direktor Bengez.

U Komunalcu je u tijeku nabavka novog kamiona zapremine 7 m3 vrijednosti 115.000,00 eura za potrebe sakupljanja dodatnih frakcija otpada na kućnom pragu.

-Tako ćemo do kraja godine uvesti i sakupljanje stakla i metalne ambalaže, te tako biti među rijetkim gradovima koji će na kućnom pragu razvrstavati čak šest frakcija korisnog otpada plus miješani komunalni, priča direktor Bengez.

Kako saznajemo od prvog čovjeka garešničkog Komunalca u tijeku je postupak javne nabave za rekonstrukciju odlagališta Johovača i nabavku radnog stroja kompaktora. Procijenjena vrijednost nabave je oko 2.000.000 eura, koju provodi Grad Garešnica, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša sa 60 posto, dok će ostalih 40 posto izdvojiti JLS.

-Isto tako u postupku je provođenje nabave uređaja za automatsko preuzimanje plastične ambalaže (boca) za potrebe reciklažnog dvorišta. Vrijednost uređaja je 35.000,00 eura, a 40 posto sredstava sufinancirat će Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Time ćemo osigurati građanima lakši i jednostavniji otkup plastičnih boca, kaže Bengez.

Poslovanje s dobiti

Iz izvješća o radu, kojim je Komunalac dužan izvještavati građane o svom radu putem predstavničkih tijela lokalnih jedinica vidljivo je da je Komunalac ostvario dobit u svojim obračunskim jedinicama. U Obračunskoj jedinici Plin od 15.000 kuna, Tržnica od 23.000 kuna, Groblja nešto više od 70.000 kuna, Čistoća 810.000, Građevinski radovi više od 54.000 kuna, Dimnjačarska služba više od osam tisuća.

Dimnjačarska služba u okviru Komunalca djeluje od 2016. godine. Kako kaže Bengez u ovoj službi radi danas četvoro dimnjačara s položenim majstorskim ispitom, a opremljeni su sa svom potrebnom opremom za obavljanje dimnjačarskog posla.

-Naši dimnjačari su lani očistili 3.332 dimnjaka, 50 centralnih peći i 68 štednjaka, a na zgradama su pregledali i očistili 144 dimnjaka ističe Bengez.

To su i najvažniji segmenti rada odnosno usluge koje pruža garešnički Komunalac, kao Trgovačko društvo u vlasništvu Grada Garešnica (62,7 posto), općine Hercegovac (15,7 posto), općine Berek (12,4 posto) i općine Velika Trnovitica (9,2 posto). Komunalac se bavi pružanjem komunalnih usluga na području Grada Garešnica i spomenutih općina. Podsjetimo da je tvrtka nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine.

S obzirom da u svojoj jedinici Groblja Komunalac vodi brigu i o tim uslugama, na gradskom groblju u Garešnici u planu je izgradnja novih grobnica, kao i grobnih okvira na gradskom i mjesnim grobljima, a ove godine su preuzeli i obavljanje pogrebnih usluga ukopa u općinama Hercegovac i Velika Trnovitica.

Bjelovarski list (Siniša Slavinić)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!