Uređenje nove bjelovarske poslovne zone počet će prije nego što je planirano, evo zašto!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Dobre vijesti stižu iz Grada Bjelovara – uređenje poslovne zone Korenovo moglo bi započeti puno prije nego što se prvotno očekivalo. Naime, Grad Bjelovar nedavno je zaprimio Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, to bi trebalo uvelike ubrzati procest izgradnje infrastrukture i opremanja zone.

-Podsjećamo da je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora izradio Idejno rješenje Izgradnje komunalne infrastrukture za Poslovnu zonu Korenovo u kolovozu 2022. te je krenuo u postupak ishođenja posebnih uvjeta. U tome postupku Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uvjetovalo je izradu Elaborata zaštite okoliša radi provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, koji je i predan u nadležno Ministarstvo u studenom 2022. Na temelju toga, stiglo je i spomenuto Rješenje o mišljenju Ministarstva – tumači glasnogovornica Grada Bjelovara Kristina Turković Lovrić.

Idejnim projektom predviđena je izgradnja komunalne infrastrukture u budućoj poslovnoj zoni, konkretno izgradnja prometnice s obostranim zelenim pojasom i obostranom pješačko-biciklističkom stazom. Predviđena je, među ostalim, i izgradnja oborinske odvodnje, kanalizacije te vodovodne, plinovodne i elektroenergetske mreže, što će detaljnije biti obrađeno u glavnom projektu koji će biti izrađen nakon ishođenja lokacijske dozvole.  

-Ishođenje lokacijske dozvole očekuje se sredinom rujna, a izrada glavnog projekta do kraja ove godine. Nakon izrade glavnog projekta, plan je ishoditi građevinsku dozvolu, čije će ishođenje ovisiti o brzini rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, budući da planirana prometnica djelomično prolazi parcelama u privatnom vlasništvu. Upravo radi toga, nezahvalno je govoriti o rokovima, no bude li sve prema planu, građevinsku dozvolu trebali bismo imati u proljeće 2024. – kaže glasnogovornica.

Zbog dobrih vijesti iz Ministarstva gospodarstva sretan je i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

-Ovo će značajno ubrzati stavljanje zone u funkciju, što posebno veseli jer je zainteresiranih za mjesto u Korenovu puno. Ne bih o imenima i detaljima, no otkrit ću vam samo kako su interes za ulaganje iskazali i domaći poduzetnici, iz Bjelovara, ali i oni iz drugih mjesta, čak i izvan hrvatskih granica – kaže Hrebak.

Drugim riječima, kad jednom konačno bude izgrađena, korenovsku zonu ne bi trebao biti problem popuniti.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!