Aglomeracijom će se kanalizacijska mreža podići na 72 posto

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Često čujemo da je kanalizacija uvjet za dostojan život čovjeka u 21. stoljeću što se nastoji sve više potvrditi u brojnim jedinicama lokalne samouprave. Zoran Bišćan iz Vodnih usluga Bjelovar otkrio nam je da je izgrađenost kanalizacijske mreže na području grada Bjelovara i okolice oko 66 posto, a nakon izgradnje mreže u sklopu aktualne Aglomeracije, taj postotak podići će se na 72 posto. Smatra Bišćan da se radi o dobrim brojka, ali da je to još uvijek mali postotak te da može bolje. Saznali smo gdje je to situacija najgora i zašto je tome tako.

– Možemo konstatirati da su gradovi relativno dobro pokriveni kanalizacijskom mrežom dok ruralna naselja kao i općine po županiji imaju problem. Zašto je to tako? Fokus je zadnjih godina bio na izgradnji vodovodne mreže diktiran europskim direktivama koje smo morali ispuniti. Cijena izgradnje kanalizacijske mreže je do tri puta veća od vodovodne mreže – kaže Bišćan dodajući da konfiguracija terena vrlo bitno utječe na cijenu jer što god se ne može povući gravitacijski, moraju se graditi precrpne stanice koje onda znatno povećavaju cijenu izgradnje.

– Problem je i upitno funkcioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – biorotora. Vi ako nemate dovoljan broj korisnika ne možete držati biologiju na životu odnosno uređaj nije u funkciji. Isto tako, postoje zahtjevi Hrvatskih voda da se koriste kombinirani pristupi pri izradi studije izvodljivosti što znači da recipijent za ispust bude zadovoljavajućih karakteristika protoka i kvalitete stanja vode. Tako dolazimo do priče da je u našoj blizini jedini zadovoljavajući recipijent Česma.

To, dodaje, znači da bi teoretski iz svih mjesta koje imaju izgrađen mini uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trebalo tlačiti pročišćenu vodu do Česme ili do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovara. Problem je i vrlo mala zainteresiranost za priključenje. – Što se više udaljavamo od grada, to nam pada broj korisnika što nas dovodi do pitanja same isplativosti gradnje. Potrošite otprilike pet milijuna kuna za pet korisnika. Zato se u takvim situacijama prakticira odvoz fekalija cisternama – navodi Bišćan.

Otkriva Bišćan i gdje se trenutno gradi kanalizacijska mreža te koja je njezina vrijednost. – Trenutno se vezano uz Aglomeraciju gradi 15 kilometara novog kolektora odvodnje u vrijednosti od 27 milijuna kuna te rekonstrukcija kanalizacijske mreže duljine 2,5 kilometara u vrijednosti od devet milijuna kuna – navodi.

Izgradnja u ulicama – Ždralovska, Kneza Višeslava, Mije Bobetka, Ivana Dončevića, Crkvena, Milke Trnine, dio Daruvarske-odvojak, Prokljuvani, dio Letičani, Ulica Vijenac, Ulica I. Tijardovića, Gudovac.

Rekonstrukcija u ulicama – Ivanovčanska, Alojzija Stepinca, Petra Preradovića, Trg Eugena Kvaternika, Frana Supila, Ante Starčevića, Tome Bakača, I. Gorana Kovačića, Trg Antuna Gustava Matoša.

Zoran Bišćan

Nevezano uz Aglomeraciju završava se kanalizacijska mreža “faza VI i VII” Križevačka cesta u vrijednosti od sedam milijuna kuna. Počela je i izgradnja dijela Zagrebačke ulice od vojarne do Plavničke ulice u vrijednosti od 400 tisuća kuna. Isto tako, dodaje Bišćan, kroz mjesec dana raspisuje se natječaj za izgradnju kolektora odvodnje u ulici Vlahe Paljetka u vrijednosti od 900 tisuća kuna.

– U tijeku je projektiranje projekta “Aglomeracije Bjelovar II” u vrijednosti od 6 milijuna i 866 856 tisuća kuna sufinancirano od strane Hrvatskih voda u postotku od 80 posto. U sklopu tog projekta bit će izgrađeno dodatnih 80 kilometara novog kolektora odvodnje u vrijednosti otprilike 150 milijuna kuna. Završetak projektne dokumentacije očekuje se u 2022. godini, a početak izgradnje u 2023. Tu se radi o naseljima Vidikovac, Brezovac, Novi Pavljani, Galovac, Obrovnica, Malo i Veliko Korenovo, spoj Novoseljani Prokljuvani, dio Letičani-Purićani, Kupinovac, sjeverni dio grada Bjelovara, nastavak Križevačke, Klokočevac, dio Gudovca, Prgomelje, Rajić, Tuk, Rovišće i Predavac – govori Bišćan.

Naglašava Bišćan da u cijeloj priči Vodne usluge moraju participirati s dijelom vlastitog učešća što, kaže, nisu mali novci. – Treba naglasiti i ako osigurate keš za vlastiti dio sufinanciranja, udio sufinanciranja iz EU je otprilike 70 do 80 posto. Ako se ta vaša sredstva osiguravaju iz kredita, taj postotak EU se smanjuje na 40 do 60 posto, a samim time se vaš udio znatno povećava. Dakle, vrlo je bitno za nas kao upravu voditi brigu o poslovanju naše tvrtke i ni u kojem slučaju je dovesti u pitanje poslovanja ili ne daj Bože opstanka i isplata plaća našim djelatnicima – zaključuje Bišćan.

Za kraj još napomenimo da se osim izgradnje kolektora odvodnje radi i na ocjenjivanju ponuda za izgradnju rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 120 milijuna kuna.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!