Osiguran obrok za 1499 učenika

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Europski projekt Bjelovarsko-bilogorske županije “Školski obrok za sve” kojim se osigurava prehrana u školskoj kuhinji za učenike koji si ju ne bi mogli platiti se provodi i ove školske godine. Županija je za njega dobila 983 tisuće kuna čime je besplatan školski obrok osiguran za 969 osnovnoškolaca. No, taj iznos nije bio dovoljan zbog čega je dio iz svog proračuna osigurala i Županija.

-Niti jedno dijete za koje ravnateljstvo misli da treba dobiti školski obrok neće biti izostavljeno i za ovu godinu ćemo kao i svake godine iz županijskog proračuna izdvojiti još pola milijuna kuna – navodi župan Damir Bajs.
S tih pola milijuna kuna je obrok osiguran za još 530 učenika tako da pravo na besplatan obrok ima ukupno 1499 školaraca. Pravo ostvaruju po nekoliko kriterija, tumači ravnateljica Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje Snježana Šeliš.
-Neki od tih preduvjeta su socijalni status, višečlana obitelj, potom pravo ima dijete s teškoćama, ali je moguće da dijete ne odgovara niti jednom od tih uvjeta, ali mi kao Učiteljsko vijeće procijenimo da mu je besplatan obrok potreban, pa pravo ostvaruje na temelju naše procijene – tumači Šeliš.
U grubišnopoljskoj osnovnoj školi pravo na besplatan obrok ima 50 učenika od njih 433 koliko ih pohađa tu školu.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!