Usvojena odluka o godišnjim nagradama, a na ‘tapeti’ i gradske financije

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Jedanaesta sjednica lipičkog Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Slobodana Katunara (HDZ) održana je 20. rujna u prostoru velike gradske vijećnice. Osim devet gradskih vijećnika, prisustvovali su joj predstavnici gradskih stručnih službi na čelu s gradonačelnikom Vinkom Kasanom (HDZ).

Sjednica je započela aktualnim satom tijekom kojeg se s pitanjem javila vijećnica Virna Krpan (HSS), a zanimalo ju je hoće li biti obnovljen most, odnosno propust između naselja Brezina i Gaja kod rijeke Bijele, koji je zbog oštećenja zatvoren.

Gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) je odgovorio kako su poduzeti koraci na obnovi mosta, dopremljena je cijev, a pripomoći će i Hrvatske šume s kamenom, tako da će sanacija ubrzo biti riješena.

U nastavku sjednice vijećnici su prešli na Dnevni red koji je imao devet točaka i koje su sve jednoglasno usvojene.

Usvojene odluke o dodjeli godišnjih nagrada

Prva točka odnosila se na Prijedlog odluke o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2022. godinu pa je tako odlučeno kako će godišnje nagrade Grada Lipika biti uručene Frizerskom salonu „ONA“, vlasnice Vesne Marinković, za dugogodišnji predan i uspješan rad i doprinos razvoju obrtništva Grada Lipika; caffe baru „Mali Caffe“, vlasnice Jasminke Golubić, za dugogodišnji predan i uspješan rad i doprinos razvoju obrtništva Grada Lipika; Udruzi Ukrajinsko-hrvatskog prijateljstva Lipik, za dugogodišnji predan i uspješan rad u promicanju, razvitku i unapređenju ukrajinsko-hrvatskih odnosa, prijateljstva i suradnje te mr. sc. Davoru Huški zbog značajnog doprinosa i pomoći u provedbi projekata te za izniman obol u razvoju Grada Lipika.

Također je prihvaćen Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Grada Lipika za prvo polugodište 2022. godine. U tom je izvješću istaknuto kako su ukupni prihodi Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište ove godine ostvareni u iznosu od 21.887.578,86 kuna, što u odnosu na planirane prihode čini 25%. Što se tiče ukupnih rashoda Proračuna, rečeno je da oni iznose 20.739.748,33 kuna, što u odnosu na planirane rashode čini 23,9%. Višak prihoda u iznosu od 1.147.830,53 kuna ostvaren je dijelom većom naplatom prihoda, kao i manjih rashoda za koje dobavljači nisu u obračunskom periodu ispostavili račune.

Kod točke koja se odnosila na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi je naglašeno kako se za područje Grada Lipika određuje šest zona: u 1. zonu razvrstava se naselje Lipik; u 2. zonu razvrstavaju se naselja Filipovac, Gaj i Poljana; u 3. zonu razvrstavaju se naselja Antunovac, Brekinska, Brezine, Dobrovac, Donji Čaglić i Marino Selo; u 4. zonu razvrstavaju se naselja Bjelanovac, Japaga, Klisa, Kukunjevac, Ribnjaci i Šeovica; u 5. zonu razvrstavaju se naselja Bujavica, Jagma, Korita, Kovačevac, Skenderovci i Subocka; dok se u 6. zonu razvrstavaju naselja: Bukovčani, Gornji Čaglić i Strižičevac.

Više neće biti neugodnih i intenzivnih mirisa u gradskom naselju

Kod usvajanja Prijedloga odluke o dopuni odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šuma i šumskom zemljištu na području Grada Lipika, gradonačelnik Kasana se vijećnicima obratio s kratkim obrazloženjem vezanim na one neugodne mirise koji su se osjetili na području samoga Lipika. On je kazao kako je ovom Odlukom regulirano to da se u periodu od 1. lipnja do 1. rujna zabranjuje izvoz i rasprostiranje te manipuliranje na bilo koji način gnojivom, gnojivom s dušikom, stajskim gnojivom, krutim stajskim gnojivom, gnojovkom, gnojnicom i drugim vrstama gnojiva, a kojim bi se uzrokovalo širenje neugodnih i intenzivnih mirisa, što je i praksa u drugim europskim zemljama.

Nadalje, vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. te Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Lipik IV“. Ovdje je vijećnica Krpan pitala je li bilo prijedloga određenih poduzeća, odnosno zainteresiranih, a Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti je odgovorila da ih je bilo malo i da su svi prihvaćeni.

Lipički su vijećnici prihvatili i odluku o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika, a članovi će biti Tatjana Papaik, dipl. ing. agr., Irena Tutić, dipl. iur. i Branko Đaniš dipl. ing. geo.

Gradonačelnik Vinko Kasana

Izvješće o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine također je jednoglasno prihvaćeno, pri čemu je vijećnica Krpan pitala ima li novosti u vezi ZRC-a. Odgovoreno joj je kako trenutno nema adekvatnih novosti, međutim postoji nada da će ih uskoro biti.

Posljednja točka koja je usvojena odnosila se na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Kockica Lipik i jednoglasno je prihvaćena.

Uskoro kreće treća faza projekta Zaželi

Kod točke Različito predsjednik Gradsko vijeća Slobodan Katunar (HDZ) je pitao u vezi programa Zaželi 3, a odgovoreno mu je kako je Grad Lipik prošao na ovome projektu te se očekuje da će u sljedećem turnusu uslijediti potpisivanje ugovora pa bi u studenom ove godine trebala krenuti njegova realizacija.

Vijećnik Mladen Dolić (HDZ) je upitao postoje li saznanja od tome da je bager naletio na minu u Subockoj, međutim nitko o tome zasad nema informaciju. Vijećnika Dolića je zanimalo situacija vezana za proglašenje izvanrednih mjera na području Marinog Sela. Gradonačelnik je odgovorio da su mjere uvedene radi obrane od poplava i mogućnosti izlijevanja ribnjaka, ali nije bilo opasnosti od plavljenja naselja i infrastrukture. (mk)

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!