Vodeći hrvatski proizvođač keksa i vafla ponovno u plusu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Koestlin, vodeći hrvatski proizvođač keksa i vafla, ostvario je pozitivan financijski rezultat u prvoj polovici 2023. godine. Ukupni prihodi iznosili su 12,485 milijuna eura, što je povećanje od 29 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupni rashodi iznosili su 12,289 milijuna eura, što je povećanje od 23 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Dobit iz redovnog poslovanja iznosila je 171 tisuću eura, što je povećanje od 314 tisuća eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit iznosila je 197 tisuća eura, što je povećanje od 276 tisuća eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Oporavak tržišta

Poslovni rezultati su rezultat povećanja prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Na domaćem tržištu prodaja je povećana za 35 posto, dok je na inozemnom tržištu prodaja povećana za 27 posto.

Koestlin je također povećao svoju neto imovinu za dva posto u odnosu na kraj 2022. godine. Ukupna imovina društva iznosi 25,148 milijuna eura.

Koestlin ima 325 zaposlenih. Društvo podmiruje svoje obveze na vrijeme i ima dobru likvidnost.

„Društvo Koestlin uspjelo je uz izmijenjene uvjete na tržištu, koji su posljedica poremećaja u gospodarstvu posljednjih godina, izbalansirati tržišni i poslovni rizik, kao i troškove. I nadalje postoje veliki izazovi u kanalima nabave sirovina i materijala te neizvjesnost u pogledu rasta cijena istih. Zbog novonastale situacije društvo je izmijenilo određene ciljeve te je sa izmijenjenim poslovnim modelima uspjelo te ciljeve i ostvariti. Trenutno je tržište u oporavku, te se pretpostavlja ostvarenje dobrih rezultata s obzirom na najavljenu uspješnu turističku sezonu. Sukladno navedenom, na datum izdavanja ovih financijskih izvještaja Društvo i dalje podmiruje dospjele obveze te, slijedom toga, sastavlja financijske izvještaje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja”, stoji u komentaru Uprave.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!