U Vodnim uslugama planiraju uštedjeti energiju i novac novim solarnim elektranama

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Bjelovarske Vodne usluge već neko vrijeme rade na projektu nabave solarnih elektrana. Riječ je o projektima za šest lokacija na kojima rade dominantni potrošači električne energije gdje bi se sadašnji sustav električne energije zamijenio obnovljivim izvorom energije, pojašnjava Ante Crnković iz Vodnih usluga, voditelj tog projekta. Lokacije uključene u projekt su vodocrpilište Delovi, postrojenje za kondicioniranje vode u Javorovcu i vodosprema Kupinovac, no uključeni su i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu, crpna stanica Stare Plavnice i upravna zagrada na lokaciji Ferede Rusana 21.

– Projekt je počeo prošle godine, prijavom i aplikacijom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radilo se o aplikaciji za njihov natječaj kojim je predviđeno da intenzitet potpore bude oko 40 posto, a riječ je o fazi projektiranja fotonaponskih elektrana – Kaže Crnović.

Vodne usluge su se prošle godine u rujnu javile na poziv Fonda, a u veljači su saznale da su im odobrena sredstva. Nakon toga uslijedilo je javno nadmetanje, a 4. svibnja su potpisali ugovor s projektantom za izradu projekta šest fotonaponskih elektrana. Trenutno su gotovi glavni projekti za 3 od 6 elektrana.

– Radi se o integriranim elektranama, odnosno onima koji će biti postavljene na krovište postojećih objekata, na vodospremi će biti na samoj građevini i bazenu. No, to je značajnije jednostavnija procedura od neintegriranih elektrana. Te su namijenjene za veće kapacitete, poput ovih na Vodocrpilištu Delovi i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu – pojašnjava voditelj projekta i napominje kako su potonji potrošači koji godišnje troše preko milijun kilovat sati električne energije, a ovim projektom očekuju se značajne uštede, prvenstveno u električnoj energiji.

– Očekujemo da će se projekti za neintegrirane fotonaponske elektrane završiti iduće godine. Podzakonskih akata, zakona o tržištu električne energije i zakona o obnovljivim izvorima energije, HEP nema proceduru kako bi izdao energetsko odobrenje. Pa smo osuđeni čekati rujan iduće godine za te dozvole – pojašnjava.

Što se tiče integriranih elektrana, nadaju se da će do kraja idućeg mjeseca imati potvrde glavnih projekata. Osim ušteda energije i novca, očekuju i značajno smanjenje emisije štetnih plinova. Sljedeći korak nakon završetka projekata je aplikacija na sredstva za realizaciju projekata, što će ipak biti duže za neintegrirane elektrane. Crnković je pojasnio i zašto je električna energija važna u obradi i transportu vode.

– Voda se crpi dubinskim crpkama u tri aktivna bunara u Delovima do postrojenja u Javorovcu, tamo se obrađuje, odnosno prolazi kroz brojne potrebne postupke, a nakon toga ona se crpi na najvišu kotu našeg sustava, vodospremi Rudnik na 256 metara nadmorske visine. To su glavni potrošači električne energije u opskrbi vodom, a energiju koristi i pročišćivač vode, no nešto manje nego vodocrpilište u Delovima. Za sve te procese u tlačnom djelu sustava potrebna je struja – priča Crnković i upravo zato, kapaciteti budućih elektrana u priključnoj snazi u smjeru predaje bit će preko 1500 kilovata.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!